Art Management, Chisinau, Consulting, Cultural Financing, Cultural Policy, Moldova art, Moldova Culture, Research

Evaluarea eficienței și transparenței utilizării resurselor publice alocate culturii

Dezvoltarea culturii în Republica Moldova suferă în mai mare măsură de managementul imperfect  al acestui domeniu decât din cauza volumului redus de mijloace financiare alocate. Prezența excesivă a statului în Cultură frânează dezvoltarea sectorului privat, acesta în unele subdomenii practic fiind lipsă. Este alarmant nivelul și trendul de deteriorare și distrugere a patrimoniului cultural material, în primul rând al celui arhitectural și arheologic. În mun. Chişinău au fost deja demolate 10% din monumentele Centrului Istoric al Chişinăului, iar 30% din patrimoniul construit este considerat în pericol. Dacă ritmul demolărilor şi intervenţiilor degradante asupra patrimoniului arhitectural nu va înceta oraşul Chişinău riscă să piardă Centrul Istoric. Pentru schimbarea situației în cultură, este necesar ca Guvernul să modifice radical paradigma de dezvoltare a acesteia, a modalităților de elaborare și implementare a politicilor în conformitate cu realitățile economice, sociale și administrative actuale.

Sursa:http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/801-evaluarea-eficien%C8%9Bei-%C8%99i-transparen%C8%9Bei-utiliz%C4%83rii-resurselor-publice-alocate-culturii&category=7

Advertisements

About Ghenadie Sontu

www.ghenadiesontu.com

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: